top of page
oferta_daralan_darlowo

Oferta skierowana dla osiedli

oferta_daralan_darlowo

Wszystkie prezentowane ceny zawierają:
1. Rabat 5 PLN za terminowe płatności (rabat zostanie automatycznie wyłączony, jeśli klient dwukrotnie opłaci abonament po terminie; rabat zostanie automatycznie przywrócony, jeśli po wyłączeniu, klient ureguluje kolejne dwie faktury w terminie)

 

2. Rabat 5 PLN za E-FAKTURĘ. W momencie podpisywania umowy należy wskazać adres mailowy do otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Klient ma prawo odmówić – wówczas rabat nie zostanie naliczony, a faktury dostarczane będą tradycyjną drogą papierową.
 

3. Rabat 5 PLN za zgody marketingowe, tj. m.in., za zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach/wydarzeniach/informacjach/ofertach dotyczących wyłącznie DARLAN sp. z o.o., z siedzą w Darłowie. Nie przekazujemy tych danych podmiotom zewnętrznym.
 

**Pakiet SENIOR INTERNET + TV, zawiera kanały pakietu PODSTAWOWEGO. Więcej informacji na stronie www.darlan.pl, w zakładce TELEWIZJA
 

***Pakiet BASIC INTERNET + TV oraz Pakiet MEDIUM INTERNET + TV zawiera kanały pakietu KORZYSTNEGO. Więcej informacji na stronie www.darlan.pl, w zakładce TELEWIZJA
 

****Pakiet PREMIUM INTERNET + TV zawiera kanały pakietu BOGATEGO. Więcej informacji na stronie www.darlan.pl, w zakładce TELEWIZJA
 

*****Cena obowiązuje wyłącznie do symetrycznej wartości oferowanego łącza. Tj. Maksymalnym, progiem dla prędkości pobierania 100mb/s, jest 100 mb/s wysyłania. Inna parametryzacja sieci jest możliwa, jednak wymaga przedstawienia oferty INDYWIDUALNEJ, o którą klient może zwrócić się poprzez kontakt@darlan.pl


PAKIET SENIOR
Pakiet SENIOR skierowany jest do osób w wieku powyżej 65 roku życia

 

OFERTA INDYWIDUALNA
Istnieje możliwość dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Wszelkie informacje, w tym dostępne pakiety TV na stronie www.darlan.pl W celu uzyskania oferty indywidualnej, prosimy o kontakt na adres kontakt@darlan.pl w temacie wiadomości należy podać –OFERTA INDYWIDUALNA – DARLAN NA OSIEDLU, w treści natomiast informacje o adresie odbiorcy końcowego usług.


WAŻNA INFORMACJA
Prezentowana oferta skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, nieprowadzących w miejscu podłączenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej. Oferty biznesowe wyceniane są indywidualnie.
Zapraszamy do przesłania zapytania na kontakt@darlan.pl


CZAS TRWANIA UMOWY
Umowy zawarte w pakiecie zawierane są na 24 miesiące. 

oferta_daralan_darlowo
bottom of page