top of page
oferta_daralan_darlowo
Oferta skierowana dla domów jednorodzinnych
Superszybki światłowód do 1Gb/s
oferta_daralan_darlowo
Gwarancja prędkości
oferta_daralan_darlowo
Bez limitu transferu danych
oferta_daralan_darlowo
Bezawaryjność


Opłata jednorazowa, za aktywację.
Cena ustalana indywidualnie i uzależniona jest od zakresu prac, niezbędnych do wykonania przyłącza światłowodowego do nieruchomości. W przypadku podłączenia kilku nieruchomości obok siebie, koszt aktywacji dzielony jest na ilość podłączanych odbiorców.
Np. Odbiorca A namówił na podłączenie mieszkającego obok odbiorcę B, dzięki czemu koszt aktywacji dzielony jest po 50%.

*Wszystkie prezentowane ceny zawierają:
1. Rabat 5 PLN za terminowe płatności (rabat zostanie automatycznie wyłączony, jeśli klient dwukrotnie opłaci abonament po terminie; rabat zostanie automatycznie przywrócony, jeśli po wyłączeniu, klient ureguluje kolejne dwie faktury w terminie)

 

2. Rabat 5 PLN za E-FAKTURĘ. W momencie podpisywania umowy należy wskazać adres mailowy do otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Klient ma prawo odmówić – wówczas rabat nie zostanie naliczony, a faktury dostarczane będą tradycyjną drogą papierową.

3. Rabat 5 PLN za zgody marketingowe, tj. m.in., za zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach/wydarzeniach/informacjach/ofertach dotyczących wyłącznie DARLAN sp. z o.o., z siedzą w Darłowie. Nie przekazujemy tych danych podmiotom zewnętrznym.


**Pakiet BASIC INTERNET + TV oraz Pakiet MEDIUM INTERNET + TV zawiera kanały pakietu KORZYSTNEGO. Więcej informacji na stronie www.darlan.pl, w zakładce TELEWIZJA i w ulotce.
 

***Pakiet PREMIUM INTERNET + TV zawiera kanały pakietu BOGATEGO. Więcej informacji na stronie www.darlan.pl, w zakładce TELEWIZJA i w ulotce.
 

****Cena obowiązuje wyłącznie do symetrycznej wartości oferowanego łącza. Tj. Maksymalnym, progiem dla prędkości pobierania 100mb/s, jest 100 mb/s wysyłania. Inna parametryzacja sieci jest możliwa, jednak wymaga przedstawienia oferty INDYWIDUALNEJ, o którą klient może zwrócić się poprzez kontakt@darlan.pl
 

*****1x Nowy klient = Jeden nowy klient, który w dniu podpisania z nami umowy wskaże dane osoby polecającej.
Rabat osobie polecającej naliczany jest od dnia podpisania umowy z nowym klientem.

 

Rabatowane są wyłącznie usługi dostępu do Internetu, w pakietach INTERNET + TV rabat dotyczy części abonamentu, odnoszącej się do łącza światłowodowego – dla pakietu BASIC + TV rabat naliczany jest od kwoty: 69PLN, dla pakietu MEDIUM + TV rabat naliczany jest od kwoty 99PLN, dla pakietu PREMIUM + TV rabat naliczany jest od kwoty 139 PLN, dla pakietu INDYWIDUALNEGO + TV, rabat naliczany jest od ustalonej kwoty abonamentu za całość usługi – 50PLN za część telewizyjną pakietu.
 

Oferta INDYWIDUALNA
Istnieje możliwość dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Wszelkie informacje, w tym dostępne pakiety TV na stronie www.darlan.pl W celu uzyskania oferty indywidualnej, prosimy o kontakt na adres kontakt@darlan.pl w temacie wiadomości należy podać – OFERTA INDYWIDUALNA – DARLAN NA OSIEDLU, w treści natomiast informacje o adresie odbiorcy końcowego usług.
 

WAŻNA INFORMACJA
Prezentowana oferta skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, nieprowadzących w miejscu podłączenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej. Oferty biznesowe wyceniane są indywidualnie. Zapraszamy do przesłania zapytania na kontakt@darlan.pl


CZAS TRWANIA UMOWY
Umowy zawarte w pakiecie zawierane są na 24 miesiące. 

bottom of page