+48 660 235 143 biuro@darlan.pl

Jedyny, lokalny dostawca Internetu ŚWIATŁOWODOWEGO!

LEGENDA:
-CZERWONA LINIA – wykonany – działający światłowód DARLAN – odbiorcy zainteresowani naszą ofertą, znajdujący się w jej zasięgu, mogą liczyć na szybkie podłączenie

 

-CZARNA LINIA – projektowany – na podstawie napływających z zaznaczonych obszarów deklaracji, przygotowujemy projekt łącza światłowodowego, który zostanie wykonany w najbliższej przyszłosci – odbiorcy znajdujący się w jego zasięgu, w ciągu najbliższych kilku miesięcy będą mogli skorzystać z naszej oferty

 

-obszary niezaznaczone – w przypadku zainteresowania ofertą, odbiorcy proszeni są o kontakt z nami za pośrednictwem email: kontakt@darlan.pl lub tel. 660 235 143 lub 501 670 880 – w miarę napływu informacji o zainteresowaniu w innych obszarach, będziemy przygotowywać i realizować projekty nowych połączeń.

 

Deklarację złożyć można, na dole strony.

OFERTY RAMOWE:

DARLAN NA OSIEDLU

Oferta skierowana jest do osób zamieszkujących budynki wielorodzinne, zgromadzone na niewielkich obszarach, jak np. osiedla bloków mieszkalnych. Zawiera najkorzystniejsze cenowo pakiety zarówno Internetu ŚWIATŁOWODOWEGO jak i w połączeniu z ultra wysokiej jakości TELEWIZJĄ INTERNETOWĄ, oferującą możliwości, jakich próżno szukać u dostawców naziemnych, satelitarnych, czy kablowych.

*

Wszystkie prezentowane ceny zawierają:
1. Rabat 5 PLN za terminowe płatności (rabat zostanie automatycznie wyłączony, jeśli klient dwukrotnie opłaci abonament po terminie; rabat zostanie automatycznie przywrócony, jeśli po wyłączeniu, klient ureguluje kolejne dwie faktury w terminie)

2. Rabat 5 PLN za E-FAKTURĘ. W momencie podpisywania umowy należy wskazać adres mailowy do otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Klient ma prawo odmówić – wówczas rabat nie zostanie naliczony, a faktury dostarczane będą tradycyjną drogą papierową.

3. Rabat 5 PLN za zgody marketingowe, tj. m.in., za zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach/wydarzeniach/informacjach/ofertach dotyczących wyłącznie DARLAN sp. z o.o., z siedzą w Darłowie. Nie przekazujemy tych danych podmiotom zewnętrznym.

**

Pakiet SENIOR INTERNET + TV, zawiera kanały pakietu PODSTAWOWEGO. Więcej informacji na stronie www.darlan.pl, w zakładce TELEWIZJA

***

Pakiet BASIC INTERNET + TV oraz Pakiet MEDIUM INTERNET + TV zawiera kanały pakietu KORZYSTNEGO. Więcej informacji na stronie www.darlan.pl, w zakładce TELEWIZJA

****

Pakiet PREMIUM INTERNET + TV zawiera kanały pakietu BOGATEGO. Więcej informacji na stronie www.darlan.pl, w zakładce TELEWIZJA

*****

Cena obowiązuje wyłącznie do symetrycznej wartości oferowanego łącza. Tj. Maksymalnym, progiem dla prędkości pobierania 100mb/s, jest 100 mb/s wysyłania. Inna parametryzacja sieci jest możliwa, jednak wymaga przedstawienia oferty INDYWIDUALNEJ, o którą klient może zwrócić się poprzez kontakt@darlan.pl

PAKIET SENIOR

Pakiet SENIOR skierowany jest do osób w wieku powyżej 65 roku życia

OFERTA INDYWIDUALNA

Istnieje możliwość dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Wszelkie informacje, w tym dostępne pakiety TV na stronie www.darlan.pl W celu uzyskania oferty indywidualnej, prosimy o kontakt na adres kontakt@darlan.pl w temacie wiadomości należy podać – OFERTA INDYWIDUALNA – DARLAN NA OSIEDLU, w treści natomiast informacje o adresie odbiorcy końcowego usług.

WAŻNA INFORMACJA

Prezentowana oferta skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, nieprowadzących w miejscu podłączenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej. Oferty biznesowe wyceniane są indywidualnie. Zapraszamy do przesłania zapytania na kontakt@darlan.pl

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowy zawarte w pakiecie zawierane są na 24 miesiące. 

DARLAN DLA DOMU

Oferta dla właścicieli domów jednorodzinnych.

RABAT ZA POLECENIE*****

Abonenci pakietów BASIC i MEDIUM:

1x Nowy klient = 30% / 3 m-ce

2x Nowy klient = 40% / 6 m-cy
3x Nowy klient = 50% / 8 m-cy
4x Nowy klient = 60% / 10 m-cy
5x Nowy klient = 80% / 12 m-cy
6x Nowy klient = DARMOWY ROK!

Abonenci pakietów PREMIUM i INDYWIDUALNEGO:

1x Nowy klient = 40% / 3 m-ce

2x Nowy klient = 50% / 6 m-cy
3x Nowy klient = 60% / 8 m-cy
4x Nowy klient = DARMOWY ROK!

Opłata jednorazowa, za aktywację

Cena ustalana indywidualnie i uzależniona jest od zakresu prac, niezbędnych do wykonania przyłącza światłowodowego do nieruchomości. W przypadku podłączenia kilku nieruchomości obok siebie, koszt aktywacji dzielony jest na ilość podłączanych odbiorców. Np. Odbiorca A namówił na podłączenie mieszkającego obok odbiorcę B, dzięki czemu koszt aktywacji dzielony jest po 50%, a dodatkowo odbiorca A skorzysta z RABATU ZA POLECENIE.

*

Wszystkie prezentowane ceny zawierają:
1. Rabat 5 PLN za terminowe płatności (rabat zostanie automatycznie wyłączony, jeśli klient dwukrotnie opłaci abonament po terminie; rabat zostanie automatycznie przywrócony, jeśli po wyłączeniu, klient ureguluje kolejne dwie faktury w terminie)

2. Rabat 5 PLN za E-FAKTURĘ. W momencie podpisywania umowy należy wskazać adres mailowy do otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Klient ma prawo odmówić – wówczas rabat nie zostanie naliczony, a faktury dostarczane będą tradycyjną drogą papierową.

3. Rabat 5 PLN za zgody marketingowe, tj. m.in., za zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach/wydarzeniach/informacjach/ofertach dotyczących wyłącznie DARLAN sp. z o.o., z siedzą w Darłowie. Nie przekazujemy tych danych podmiotom zewnętrznym.

**

Pakiet BASIC INTERNET + TV oraz Pakiet MEDIUM INTERNET + TV zawiera kanały pakietu KORZYSTNEGO. Więcej informacji na stronie www.darlan.pl, w zakładce TELEWIZJA i w ulotce. 

***

Pakiet PREMIUM INTERNET + TV zawiera kanały pakietu BOGATEGO. Więcej informacji na stronie www.darlan.pl, w zakładce TELEWIZJA i w ulotce

****

Cena obowiązuje wyłącznie do symetrycznej wartości oferowanego łącza. Tj. Maksymalnym, progiem dla prędkości pobierania 100mb/s, jest 100 mb/s wysyłania. Inna parametryzacja sieci jest możliwa, jednak wymaga przedstawienia oferty INDYWIDUALNEJ, o którą klient może zwrócić się poprzez kontakt@darlan.pl

*****

1x Nowy klient = Jeden nowy klient, który w dniu podpisania z nami umowy wskaże dane osoby polecającej.
Rabat osobie polecającej naliczany jest od dnia podpisania umowy z nowym klientem.

Rabatowane są wyłącznie usługi dostępu do Internetu, w pakietach INTERNET + TV rabat dotyczy części abonamentu, odnoszącej się do łącza światłowodowego – dla pakietu BASIC + TV rabat naliczany jest od kwoty: 69PLN, dla pakietu MEDIUM + TV rabat naliczany jest od kwoty 99PLN, dla pakietu PREMIUM + TV rabat naliczany jest od kwoty 139 PLN, dla pakietu INDYWIDUALNEGO + TV, rabat naliczany jest od ustalonej kwoty abonamentu za całość usługi – 50PLN za część telewizyjną pakietu.

Oferta INDYWIDUALNA

Istnieje możliwość dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Wszelkie informacje, w tym dostępne pakiety TV na stronie www.darlan.pl W celu uzyskania oferty indywidualnej, prosimy o kontakt na adres kontakt@darlan.pl w temacie wiadomości należy podać – OFERTA INDYWIDUALNA – DARLAN NA OSIEDLU, w treści natomiast informacje o adresie odbiorcy końcowego usług.

WAŻNA INFORMACJA

Prezentowana oferta skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, nieprowadzących w miejscu podłączenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej. Oferty biznesowe wyceniane są indywidualnie. Zapraszamy do przesłania zapytania na kontakt@darlan.pl

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowy zawarte w pakiecie zawierane są na 24 miesiące. 

KLIENCI BIZNESOWI

Dla Klientów Biznesowych mamy wiele, elastycznych narzędzi. Dowolna konfiguracja łącza, w tym możliwość parametryzacji, niedostępna dla klienta indywidualnego. Ponadto oferujemy abonamenty sezonowe, dla obiektów, które swoją działalność prowadzą w określonych porach roku. Wszelkie szczegóły oferty uzgodnić można drogą mailową: kontakt@darlan.pl jak i telefonicznie +48 501 670 880. 

Interesująca oferta? Złóż zapytanie za pomocą formularza poniżej:

Składam

Interesuje mnie OFERTA:

Interesuje mnie PAKIET:

Gotowość do podłączenia

Pozostałe informacje i zgody:

15 + 14 =

*

Deklaracja NIEZOBOWIZUJCA, to jedynie sygnał o chci skorzystania z usług w przyszłoci – niezobozwizuje do podpisania umowy na adnym etapie

Deklaracja ZOBOWIZUJCA, zobowizuje do podpisania umowy wstpnej, po uzgodnieniu warunków z dostawc– DARLAN sp. Z o.o., dodatkowo deklaracja ta upowania po podpisaniu umowy wstpnej, do rabatu na dostawusług internetowych w wysokoci 50% przez okres 6 miesicy od popisania umowy właciwej, na wiadczenie usług telekomunikacyjnych.

**

W przypadku, gdy umowa u innego operatora wciąż trwa, skontaktuj siz Dyrektorem d.s. Obsługi Klienta – Damian Łukaszewski +48 501 670 880 lub kontakt@darlan.pl, na pewno znajdziemy rozwizanie!

***

Zgoda jest niezbdna, abymy mogli zaprojektowasposób i traspodłączenia Pastwa do naszego wiatłowodu. Trasa i sposób bdopracowywane w cisłej współpracy z Pastwem. Zgoda jest równoznaczna ze wyraeniem zgody na konserwacj, naprawy, itp. Czynnoci, które mogbykonieczne w przyszłoci.

****

W przypadku budowy łącza wiatłowodowego na osiedlu domów, czsto ssiedzi równiechcieliby przy okazji skorzystaz podłączenia. Aby obniykoszty aktywacji, warto wykorzystajedninwestycj, wówczas aktywacja łącza dzielona jest proporcjonalnie na wszystkich podłączonych „Za jednym razem” odbiorców.